تقدیر جشنواره «نهج» از فیلم «محمد رسول الله(ص)»/ اهدای پرچم حرم امام حسین(ع) به مجیدی

0

به نقل ازکسرا فیلم :


تقدیر جشنواره «نهج» از فیلم «محمد رسول الله(ص)»/ اهدای پرچم حرم امام حسین(ع) به مجیدی

پاسخ دهید