تهدید سینماگرانی که از مدیریت سینما انتقاد می کنند/ آقایان زمان تهدیدات قرون وسطایی به پایان رسیده است!

0

به نقل ازچیز دانلود :

تهدید سینماگرانی که از مدیریت سینما انتقاد می کنند/ آقایان زمان تهدیدات قرون وسطایی به پایان رسیده است! – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید