«ثریا حکمت» به سوی خانه ابدی بدرقه شد/ ایوبی: شرایط زندگی برخی از هنرمندان دل ما را به درد می‌آورد

0

به نقل ازکسرا فیلم :


«ثریا حکمت» به سوی خانه ابدی بدرقه شد/ ایوبی: شرایط زندگی برخی از هنرمندان دل ما را به درد می‌آورد

پاسخ دهید