«جشن تولد» ریتم تندتری پیدا خواهد کرد/ مردم باید از جنایات تکفیری ها در سوریه مطلع شوند

0

به نقل ازکسرا فیلم :


«جشن تولد» ریتم تندتری پیدا خواهد کرد/ مردم باید از جنایات تکفیری ها در سوریه مطلع شوند

پاسخ دهید