جنتی: برخی تحریم‌ها به حالت قبلی باقی مانده

0

به نقل ازچیز دانلود :


جنتی: برخی تحریم‌ها به حالت قبلی باقی مانده

پاسخ دهید