«جنگ ستارگان» رکورد «آواتار» و «تایتانیک» را پشت سر می‌گذارد؟

0

به نقل ازکسرا فیلم :


«جنگ ستارگان» رکورد «آواتار» و «تایتانیک» را پشت سر می‌گذارد؟

پاسخ دهید