حافظ ناظری پیشنهاد مسعود کیمیایی را رد کرد

0

به نقل ازکسرا فیلم :


حافظ ناظری پیشنهاد مسعود کیمیایی را رد کرد

پاسخ دهید