حمایت سازمان سینمایی از فیلم مساله‌دار/ آغاز اکران سیار در شهرستان ها با فیلم «پنجاه کیلو آلبالو»!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


حمایت سازمان سینمایی از فیلم مساله‌دار/ آغاز اکران سیار در شهرستان ها با فیلم «پنجاه کیلو آلبالو»!

پاسخ دهید