حوزه هنری «مجید مجیدی» را به عنوان چهره هنر انقلاب اسلامی در سال ۹۴ معرفی کرد

0

به نقل ازکسرا فیلم :


حوزه هنری «مجید مجیدی» را به عنوان چهره هنر انقلاب اسلامی در سال ۹۴ معرفی کرد

پاسخ دهید