حکم پرداخت خسارت ۴۰ میلیارد تومانی وزارت ارشاد به سازندگان «رستاخیز» صحت ندارد

0

به نقل ازچیز دانلود :


حکم پرداخت خسارت ۴۰ میلیارد تومانی وزارت ارشاد به سازندگان «رستاخیز» صحت ندارد

پاسخ دهید