داریوش مهرجویی: قطعه «کجایی» برای«سنتوری، مرد پائیزی» ساخته شده بود!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


داریوش مهرجویی: قطعه «کجایی» برای«سنتوری، مرد پائیزی» ساخته شده بود!

پاسخ دهید