داماد معاون اجرایی رییس دولت، قید سرمایه‌گذاری در «شهرزاد۲» را زد!

0

به نقل ازچیز دانلود :


داماد معاون اجرایی رییس دولت، قید سرمایه‌گذاری در «شهرزاد۲» را زد!

پاسخ دهید