دانلود انیمیشن زیباترین درختان بونسای

0

 

 

بونسای (به انگلیسی: Bonsai)، دارْسان یا درخت‌ریزه‌های ژاپنی (به ژاپنی: 盆栽) هنرِ پرورشِ درختان و گیاهانی است که در اندازهٔ کوچک ایجاد می‌شوند.  بونسای، درخت یا گیاهی است در گلدان و به‌صورتی پیرایش می‌شود که پاکوتاه شده و در سنینِ ۱۰۰ تا ۲۰۰ سالگی در حدود ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر بلندی داشته باشد. فرهنگِ چین و به ویژه ژاپن در آفرینشِ چشم‌اندازِ فضای سبز بر این است که کلِ طبیعت را یکجا به باغ منتقل کنند. نه مانندِ غربیها که بخشی از طبیعت را به عنوانِ باغ تلقی می‌کنند. ژاپنی‌ها طبیعت را دوست دارند، نه رونوشتی از آن را؛ و باغسازیِ غربی را رونوشتی از طبیعت می‌دانند. بونسایی نوعی از باغبانیِ هنری است که از قدیم در چین و ژاپن به روش‌های مختلف متداول بوده و هم اکنون کل جهان از این هنر با اطلاع هستند و کم و بیش آن را به طور نسبی به اجرا در می‌آورند.

 

 

 


 

▼▼ بونسای جنگل افرا در پاییز ▼▼

 

 

 


 

▼▼ بونسای بالای ۸۰۰ سال ▼▼

 

 

 


 

▼▼ بونسای ۳۹۰ ساله – بازمانده هیروشیما ▼▼

 

 

 


 

▼▼ ویستریا ▼▼

 

 

 


 

▼▼ درخت سیب ▼▼

 

 

 


 

▼▼ جنگل بونسای ▼▼

 

 

 


 

▼▼ آزالیا ▼▼

 

 

 


 

▼▼ درخت سیب ▼▼

 

 

▼▼ ویستریا ▼▼

 

 

 


 

▼▼ بونسای هابیت ▼▼

 

 

 


 

▼▼ بونسای غیرمعلولی ▼▼

 

 

 


 

▼▼ بونسای فلفل ▼▼

 

 

 


 

▼▼ درخت سیب ▼▼

 

 

پاسخ دهید