دانلود فصل دوم Marvels Daredevil Season 2 2016

0

  – دانلود زیرنویس فارسی تمامی ۱۳قسمت فصل دوم Daredevil در یک فایل

  – دانلود زیرنویس انگلیسی تمامی ۱۳قسمت فصل دوم Daredevil در یک فایل

 

============================================

 

دانلود قسمت ۱: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: ۰ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت ۲: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: ۰ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت ۳: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: ۰ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت ۴: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: ۱۷ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت ۵: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: ۳دقیقه و ۴۰ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت ۶: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: ۱۱ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت ۷: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: ۲۱ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت ۸: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: ۰ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت ۹: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: ۰ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت ۱۰: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: ۰ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت ۱۱: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: ۰ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت ۱۲: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: ۶ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت ۱۳: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: ۰ثانیه

پاسخ دهید