دانلود فصل پنجم سریال سوژه – Person of Interest Season 5

0

دانلود قسمت ۱: HDTV 720p-x265 | Web-DL 720p-x264 | Web-DL 720p-x265

زیرنویس فارسی | زیرنویس انگلیسی

زمان سانسورشده: ۰ثانیه

———————————————————————————-

دانلود قسمت ۲: Web-DL 720p-x264 | Web-DL 720p-x265

زیرنویس فارسی | زیرنویس انگلیسی

زمان سانسورشده: ۰ثانیه

———————————————————————————-

دانلود قسمت ۳: HDTV 720p-x264 | Web-DL 720p-x264 | Web-DL 720p-x265

زیرنویس فارسی | زیرنویس انگلیسی

زمان سانسورشده: ۸ثانیه

———————————————————————————-

دانلود قسمت ۴: Web-DL 720p-x264 | Web-DL 720p-x265

زیرنویس فارسی | زیرنویس انگلیسی

زمان سانسورشده: ۲دقیقه و ۵۵ثانیه

———————————————————————————-

دانلود قسمت ۵: Web-DL 720p-x264 | Web-DL 720p-x265

زیرنویس فارسی | زیرنویس انگلیسی

زمان سانسورشده: ۰ثانیه

———————————————————————————-

دانلود قسمت ۶: Web-DL 720p-x264 | Web-DL 720p-x265

زمان سانسورشده: ۱۰ثانیه

———————————————————————————-

دانلود قسمت ۷: HDTV 720p-x265

زمان سانسورشده: ۰ثانیه

———————————————————————————-

دانلود قسمت ۸: HDTV 720p-x265

زمان سانسورشده: ۰ثانیه

پاسخ دهید