«درباره الی» از یک عکس شروع شد/ بومی ترین فیلم ها جهانی ترین آثار خواهند بود

0

به نقل ازکسرا فیلم :


«درباره الی» از یک عکس شروع شد/ بومی ترین فیلم ها جهانی ترین آثار خواهند بود

پاسخ دهید