درخشنده: ایکاش نامزدهای انتخاباتی درباره افزایش بودجه فرهنگی و سینمایی کشور هم دغدغه و برنامه داشته باشند

0

به نقل ازکسرا فیلم :

درخشنده: ایکاش نامزدهای انتخاباتی درباره افزایش بودجه فرهنگی و سینمایی کشور هم دغدغه و برنامه داشته باشند – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید