دست اندرکاران جشنواره‌ی فیلم «کن» هنوز فیلم «فروشنده» را ندیدند!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


دست اندرکاران جشنواره‌ی فیلم «کن» هنوز فیلم «فروشنده» را ندیدند!

پاسخ دهید