دعوای تهیه‌کننده و کارگردان «قاتل اهلی» ادامه دارد/ تولید فیلم مسعود کیمیایی در هاله ای از ابهام

0

به نقل ازکسرا فیلم :


دعوای تهیه‌کننده و کارگردان «قاتل اهلی» ادامه دارد/ تولید فیلم مسعود کیمیایی در هاله ای از ابهام

پاسخ دهید