دهقان نسب: بی عدالتی در سینما و تلویزیون باعث بیکاری و خانه نشینی پیشکسوتان عرصه هنر شده است/ آقایان ما را دریابید!

0

به نقل ازکسرا فیلم :

دهقان نسب: بی عدالتی در سینما و تلویزیون باعث بیکاری و خانه نشینی پیشکسوتان عرصه هنر شده است/ آقایان ما را دریابید! – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید