«دی‌کاپریو» بهترین بازیگر و «کانون توجه» بهترین فیلم جوایز انتخاب منتقدان آمریکا شد

0

به نقل ازکسرا فیلم :


«دی‌کاپریو» بهترین بازیگر و «کانون توجه» بهترین فیلم جوایز انتخاب منتقدان آمریکا شد

پاسخ دهید