رئیسیان: علیرغم وجهه اصلی انقلاب اسلامی که فرهنگی است به مسائل فرهنگی و هنری چندان توجهی نمی شود/ کمیسیون فرهنگی، کمیسیون رزرو است!

0

به نقل ازچیز دانلود :

رئیسیان: علیرغم وجهه اصلی انقلاب اسلامی که فرهنگی است به مسائل فرهنگی و هنری چندان توجهی نمی شود/ کمیسیون فرهنگی، کمیسیون رزرو است! – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید