رئیس حوزه هنری: استاد «سلحشور» همواره از آرمان‌های انقلاب و دستاوردهای آن پاسداری کرد

0

به نقل ازکسرا فیلم :


رئیس حوزه هنری: استاد «سلحشور» همواره از آرمان‌های انقلاب و دستاوردهای آن پاسداری کرد

پاسخ دهید