رئیس سازمان سینمایی سرانجام پس از سی ماه انفعال، از تلاش برای انحلال شورای عالی سینما خبر داد!؟

0

به نقل ازکسرا فیلم :


رئیس سازمان سینمایی سرانجام پس از سی ماه انفعال، از تلاش برای انحلال شورای عالی سینما خبر داد!؟

پاسخ دهید