روایت رئیسیان از فعالیتهای عسگرپور در خانه سینما به نفع یک جریان سیاسی/ شمقدری در تعطیلی خانه سینما تقصیری نداشته است

0

به نقل ازچیز دانلود :

روایت رئیسیان از فعالیتهای عسگرپور در خانه سینما به نفع یک جریان سیاسی/ شمقدری در تعطیلی خانه سینما تقصیری نداشته است – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید