«روحانی و سینما» یا نگاه قشری به طبقه ی روحانیت شیعه! / چرا جریانی تنها بر انسان بودن روحانیت، بدور از شان و وظیفه ی اسلامی و نقش آفرینی در عرصه های سیاسی تاکید دارد!؟

0

به نقل ازکسرا فیلم :

«روحانی و سینما» یا نگاه قشری به طبقه ی روحانیت شیعه! / چرا جریانی تنها بر انسان بودن روحانیت، بدور از شان و وظیفه ی اسلامی و نقش آفرینی در عرصه های سیاسی تاکید دارد!؟ – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید