زرین دست: سیاست گذاری های غلط مدیران سینمایی باعث بیکاری سینماگران شده نه کاهش تولیدات آثار تلویزیونی

0

به نقل ازچیز دانلود :

زرین دست: سیاست گذاری های غلط مدیران سینمایی باعث بیکاری سینماگران شده نه کاهش تولیدات آثار تلویزیونی – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید