زندباف: امنیت شغلی در سینما یک شعار است/ صنوف برای رفع مشکلات خود همچنان باید در ارشاد ثبت شوند

0

به نقل ازکسرا فیلم :


زندباف: امنیت شغلی در سینما یک شعار است/ صنوف برای رفع مشکلات خود همچنان باید در ارشاد ثبت شوند

پاسخ دهید