سازنده فیلم انتخاباتی روحانی، خاطرات «احمدی‌نژاد» را منتشر می‌کند

0

به نقل ازکسرا فیلم :


سازنده فیلم انتخاباتی روحانی، خاطرات «احمدی‌نژاد» را منتشر می‌کند

پاسخ دهید