سانسور مفاهیم ارزشی در جشنی به نام سینما/ چرا مضامین انقلاب اسلامی و آثار ارزشی در جشنواره ای داخلی بایکوت می شود!؟

0

به نقل ازچیز دانلود :

سانسور مفاهیم ارزشی در جشنی به نام سینما/ چرا مضامین انقلاب اسلامی و آثار ارزشی در جشنواره ای داخلی بایکوت می شود!؟ – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید