سجادی حسینی: فیلم جدیدم را بر مبنای روابط انسانی می سازم/ دوست دارم به مخاطب و گیشه نزدیک تر شوم

0

به نقل ازچیز دانلود :


سجادی حسینی: فیلم جدیدم را بر مبنای روابط انسانی می سازم/ دوست دارم به مخاطب و گیشه نزدیک تر شوم

پاسخ دهید