«سلحشورِ» سینمای ایران از روی شانه های دوستداران هنر انقلاب به آسمان پر کشید

0

به نقل ازکسرا فیلم :


«سلحشورِ» سینمای ایران از روی شانه های دوستداران هنر انقلاب به آسمان پر کشید

پاسخ دهید