سوال خبرنگار ایرانی و واکنش جالب «جورج کلونی» به این سوال در جشنواره کن

0

به نقل ازکسرا فیلم :


سوال خبرنگار ایرانی و واکنش جالب «جورج کلونی» به این سوال در جشنواره کن

پاسخ دهید