سکوت وزارت ارشاد در برابر تبلیغات فیلم‌ها در ماهواره/ تصمیم عملی در برابر بی قانونی چیست؟

0

به نقل ازکسرا فیلم :


سکوت وزارت ارشاد در برابر تبلیغات فیلم‌ها در ماهواره/ تصمیم عملی در برابر بی قانونی چیست؟

پاسخ دهید