سیاه پوستان هالیوود «اسکار» را تهدید به تحریم کردند

0

به نقل ازکسرا فیلم :


سیاه پوستان هالیوود «اسکار» را تهدید به تحریم کردند

پاسخ دهید