سیدزاده: امیدوارم جشنواره فیلم فجر زمانی بتواند در اندازه و قواره «فجر انقلاب اسلامی» خودنمایی کند

0

به نقل ازکسرا فیلم :


سیدزاده: امیدوارم جشنواره فیلم فجر زمانی بتواند در اندازه و قواره «فجر انقلاب اسلامی» خودنمایی کند

پاسخ دهید