سیدزاده: سینما امروزه ویروسی ترین ابزار هنری در جمهوری اسلامی است/ وقاحت سینمای ما از دهه ۴۰ و ۵۰ بیشتر شده / سینما نیاز به نیروهای انقلابی دارد

0

به نقل ازکسرا فیلم :

سیدزاده: سینما امروزه ویروسی ترین ابزار هنری در جمهوری اسلامی است/ وقاحت سینمای ما از دهه ۴۰ و ۵۰ بیشتر شده / سینما نیاز به نیروهای انقلابی دارد – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید