شریفی: انحصارطلبان سینمای ایران را به مرز نابودی و قهقرا کشانده اند/ افسوس که مدیران سینمایی از انحصارطلبان حمایت می کنند

0

به نقل ازچیز دانلود :

شریفی: انحصارطلبان سینمای ایران را به مرز نابودی و قهقرا کشانده اند/ افسوس که مدیران سینمایی از انحصارطلبان حمایت می کنند – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید