شمقدری: آمریکایی‌ها خود معتقدند هالیوود صنعت دروغ سازی و ماشین تبلیغاتی در خدمت صهیونیسم است

0

به نقل ازکسرا فیلم :


شمقدری: آمریکایی‌ها خود معتقدند هالیوود صنعت دروغ سازی و ماشین تبلیغاتی در خدمت صهیونیسم است

پاسخ دهید