شمقدری: فقدان قانون جامع فرهنگی و هنری در مجلس، چالشی جدی برای سینمای کشور است

0

به نقل ازکسرا فیلم :


شمقدری: فقدان قانون جامع فرهنگی و هنری در مجلس، چالشی جدی برای سینمای کشور است

پاسخ دهید