شورجه: وجود شورای عالی سینما یک موقعیت، فرصت و ضرورت محسوب می شود/ گویا آقای روحانی دغدغه های بیشتری دارند که فرهنگ و سینما در مقابل آن هیچ است!

0

به نقل ازکسرا فیلم :

شورجه: وجود شورای عالی سینما یک موقعیت، فرصت و ضرورت محسوب می شود/ گویا آقای روحانی دغدغه های بیشتری دارند که فرهنگ و سینما در مقابل آن هیچ است! – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید