صالحی برای اصلاح‌طلبان زمانی خوب بود که در تأیید برجام قسم جلاله می‌خورد

0

به نقل ازچیز دانلود :


صالحی برای اصلاح‌طلبان زمانی خوب بود که در تأیید برجام قسم جلاله می‌خورد

پاسخ دهید