صلح جو: متاسفانه پیرو مدیران سینمای غرب هستیم/ کنش و واکنش های سیاسی نباید در عرصه فرهنگ دگرگونی ایجاد کند!

0

به نقل ازکسرا فیلم :

صلح جو: متاسفانه پیرو مدیران سینمای غرب هستیم/ کنش و واکنش های سیاسی نباید در عرصه فرهنگ دگرگونی ایجاد کند! – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید