عدم نظارت مسئولین فرهنگی بر جشنواره ای با نام انقلاب اسلامی / چرا حداقل ظواهر اسلامی نیز در کاخ جشنواره جهانی فجر نادیده انگاشته می شود؟

0

به نقل ازکسرا فیلم :

عدم نظارت مسئولین فرهنگی بر جشنواره ای با نام انقلاب اسلامی / چرا حداقل ظواهر اسلامی نیز در کاخ جشنواره جهانی فجر نادیده انگاشته می شود؟ – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید