عربستان دیر فهمیده با ایرانی با فرهنگ چند هزار ساله روبه‌رو است/ قدرت هنر از کار سیاسی بیشتر است

0

به نقل ازچیز دانلود :


عربستان دیر فهمیده با ایرانی با فرهنگ چند هزار ساله روبه‌رو است/ قدرت هنر از کار سیاسی بیشتر است

پاسخ دهید