عظیمی: سم مهلک عرصه فرهنگ وجود دیدگاه های باندی و جناحی است!/ نیاز به حضور مدیران متعهد، متخصص و با دانش داریم

0

به نقل ازکسرا فیلم :

عظیمی: سم مهلک عرصه فرهنگ وجود دیدگاه های باندی و جناحی است!/ نیاز به حضور مدیران متعهد، متخصص و با دانش داریم – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید