علی اکبری: شورای عالی سینما دستاوردهای بسیاری برای سینما و سینماگران داشت/ می‎خواهند صورت مسأله را پاک کنند!

0

به نقل ازکسرا فیلم :

علی اکبری: شورای عالی سینما دستاوردهای بسیاری برای سینما و سینماگران داشت/ می‎خواهند صورت مسأله را پاک کنند! – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید