عماد افروغ: اگر قدرت وتو از بالا وجود داشته باشد دیگر در شورا شرکت نمی کنم

0

به نقل ازچیز دانلود :


عماد افروغ: اگر قدرت وتو از بالا وجود داشته باشد دیگر در شورا شرکت نمی کنم

پاسخ دهید