فرش قرمز جشن «خانه سینما» مقابل مدیران دولتی/ استفاده از ظرفیت اجتماعی یا جلب بودجه‌های نفتی؟!

0

به نقل ازچیز دانلود :


فرش قرمز جشن «خانه سینما» مقابل مدیران دولتی/ استفاده از ظرفیت اجتماعی یا جلب بودجه‌های نفتی؟!

پاسخ دهید