«فروشنده» ویژگی یک فیلم ایرانی را برای اسکار ندارد/ متاسفم که شاهد افول فرهادی هستم!

0

به نقل ازچیز دانلود :


«فروشنده» ویژگی یک فیلم ایرانی را برای اسکار ندارد/ متاسفم که شاهد افول فرهادی هستم!

پاسخ دهید